Poughkeepsie Bridge, Poughkeepsie, NY

Item

Description
Railroad Bridge (Walkway Over the Hudson), mile marker for regatta
Date Created
circa 1907-1915
Location
Poughkeepsie
Type
Postcard